Hlavní obsah

roll [rəʊl]

Sloveso

  1. (s)kutálet (se), valit (se), koulet (se)roll out of bedvykulit se z posteleroll (out) sth(vy)válet, rozválet co těsto, rozválcovat co železo ap.
  2. sth (u)válet záhon, válcovat silnici co
  3. kutálet se, válet se o člověku
  4. valit se, jet pomalu, sunout se tank ap., rolovat letadlo po letištní ploše
  5. běžet, jet, pracovat přístroj
  6. roll down sth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.
  7. roll (up) sth stočit, smotat, svinout co do ruličky, klubíčkaroll sth upvytáhnout, vyrolovat co okýnko auta, roletu ap., vyhrnout (si) co rukáv

Vyskytuje se v

roll: roll downsth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.

roll in, roll into: be rolling invalit se, přitékat, hrnout se ve velkém - peníze ap.

roll on: Roll on sthUž aby byl(o) co

roll-on: roll-on (deodorant)kuličkový deodorant

board: rolling boardvál kuchyňský

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

hot: tech. hot-rolledválcovaný za tepla

oats: rolled oatsovesné vločky

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

pin: rolling pinváleček na těsto

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

rolling: rolling papercigaretový papír(ek)

roll-on roll-off: roll-on roll-off ferry(nákladní) trajektová loď

sleeve: roll up one's sleevesvyhrnout si rukávy

stock: rolling stockvozový park

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

cvrnkat: shoot/roll/play marblescvrnkat kuličky

deodorant: stick/roll-on deodoranttuhý/kuličkový deodorant

eskymácký: Eskimo rollsport. eskymácký obrat na kajaku

hodit: roll a dicehodit kostkou

koulet: roll one's eyeskoulet očima

kuličkový: roll-on deodorantkuličkový deodorant

ovesný: rolled oats, oat flakesovesné vločky

polštář: roll of fattukový polštář

rozjet: proces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) riprozjet to

smotat: ball sth (up), roll into a ballsmotat do klubka přízi ap.

stolice: rolling millhutn. válcovací stolice

válcovaný: hot-rolled/cold-rolledválcovaný za tepla/studena

válet: roll down a hillválet sudy děti z kopce

válet se: be in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aislesválet se smíchy

vločka: rolled oats, oat flakesovesné vločky

zvlněný: rolling/undulating landscapezvlněná krajina

prezence: vyvoláváním call the roll, check the attendancezjišťovat prezenci

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

převalovat: roll sth around in one's mouthpřevalovat co v ústech víno ap.

shrnout: roll down one's sleevesshrnout si rukávy

: Roll on tomorrow!Už aby bylo zítra.

vyhrnout: tuck up/srolovat roll up one's sleevesvyhrnout si rukávy

zazobaný: be rolling in it, be in the moneyhovor. být zazobaný

mýt: Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.Ruka ruku myje.

železo: be rolling in it/money, have money to burnmít peněz jako želez

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu