Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam throw(prudce) fling, hurl(cíleně) pitchkniž. cast(upustit) drop sth swhhodit dopis do schránkydrop the letter in the postboxhodit si mincítoss/spin/flip a coinhodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, (v rozkazu) look sharp, slang. make it snappyhodit kostkouroll a dice
  2. hovor.(zavézt) koho kam take, drive, whisk sb swh, give sb a lift swhhovor.(doručit) drop sth off swh
  3. přen. hovor.(přinést zisk) bring in
  4. (prudce pohnout) čím toss, fling sth

Vyskytuje se v

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

mince: hodit si mincíflip a coin

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

hodit se: hodit se komu do krámusuit sb's book

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy

šavle: hodit šavlithrow up, puke

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

dressed up: get dressed uphodit se do gala

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

purpose: suits sb's purposeshodit se komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

toss: toss for sthhodit si mincí, losovat o co hozením mince

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

useful: be useful for sthhodit se na co

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

flip: Let's flip for it.Hodíme si korunou.

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

spin: spin a coinhodit si mincí

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

use: I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...

come: not come amisshodit se, šiknout se, přijít vhod

wink: have forty winksdát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout si