Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam throw(prudce) fling, hurl(cíleně) pitchkniž. cast(upustit) drop sth swhhodit dopis do schránkydrop the letter in the postboxhodit si mincítoss/spin/flip a coinhodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, (v rozkazu) look sharp, slang. make it snappyhodit kostkouroll a dice
  2. hovor.(zavézt) koho kam take, drive, whisk sb swh, give sb a lift swhhovor.(doručit) drop sth off swh
  3. přen. hovor.(přinést zisk) bring in
  4. (prudce pohnout) čím toss, fling sth

Vyskytuje se v

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

mince: hodit si mincíflip a coin

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

šavle: hodit šavlithrow up, puke

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

dressed up: hodit se do galaget dressed up

fling: hodit hlavou dozadufling back one's head

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

match: hodit se (skvěle) ke komu, k čemube a (perfect) match for sb/sth

meter: hodit peníze do parkovacích hodinhovor. feed the meter

purpose: hodit se komusuits sb's purposes

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskougo sick

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

toss: hodit si mincí, losovat o co hozením mincetoss for sth

unsuitable: vůbec se nehodit na co, k čemube absolutely unsuitable for sth

useful: hodit se na cobe useful for sth

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

bin: hodit co do košethrow sth in(to) the bin

convenient: Hodil by se vám zítřek?Would tomorrow be convenient for you?

flip: Hodíme si korunou.Let's flip for it.

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

spin: hodit si mincíspin a coin

unbecoming: Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.It is unbecoming of young girls to smoke.

use: Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...I could use...

come: hodit se, šiknout se, přijít vhodnot come amiss

wink: dát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout sihave forty winks

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy