Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde stay, remain(zdržet se) linger swhJak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?zůstat kde na nocstay overnight swh
  2. (v daném stavu) stay (on), remain(udržet se) keepzůstat vzhůrustay up
  3. (důsledkem se octnout) be leftPo nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.
  4. (zbýt) be left, remain(jídlo) be left overZůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

Vyskytuje se v

kontakt: stay/keep in touch with sbzůstat v kontaktu s kým

noc: stay overnightzůstat přes noc přespat

přes, přese: stay overnightzůstat přes noc

stát: stop, haltzůstat stát

škola: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole za trest

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

dlouho: stay up latezůstat dlouho vzhůru

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

klidný: He stayed calm.Zůstal klidný.

na: stay overnight, stay the nightzůstat na noc

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

sedět: Remain seated.Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejte

styk: We'll keep in touch.Zůstaneme ve styku.

trčet: We got stuck/We were stranded there.Zůstali jsme tam trčet.

vězet: get stuck, kulka v noze ap. be lodgedzůstat vězet

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

by: stand byzůstat nablízku

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

leave: be leftzůstat, zbýt jídlo ap.

left: be leftzbý(va)t, zůstat

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

remain: remain silentzůstat potichu

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

stick: be stuck(zůstat) trčet někde

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

stuck: get stuckuvíznout, zůstat trčet, zaseknout se nechtěně

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

unpunished: go unpunishedzůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestu

unremarked: go unremarkedproběhnout/projít/zůstat bez povšimnutí

unsaid: go unsaidzůstat nevyřčen

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

unacknowledged: go unacknowledgedzůstat/proběhnout bez povšimnutí, vyšumět, zapadnout

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

zůstat: stay overnight swhzůstat kde na noc