Hlavní obsah

zůstat

Vyskytuje se v

kontakt: stay/keep in touch with sbzůstat v kontaktu s kým

noc: stay overnightzůstat přes noc přespat

přes, přese: stay overnightzůstat přes noc

stát: stop, haltzůstat stát

škola: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole za trest

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

dlouho: stay up latezůstat dlouho vzhůru

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

klidný: He stayed calm.Zůstal klidný.

na: stay overnight, stay the nightzůstat na noc

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

sedět: Remain seated.Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejte

styk: We'll keep in touch.Zůstaneme ve styku.

trčet: We got stuck/We were stranded there.Zůstali jsme tam trčet.

vězet: get stuck, kulka v noze ap. be lodgedzůstat vězet

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

by: stand byzůstat nablízku

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli, ulehnout s čím kvůli nemoci

leave: be leftzůstat, zbýt jídlo ap.

left: be leftzbý(va)t, zůstat

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

remain: remain silentzůstat potichu

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

stick: be stuck(zůstat) trčet někde

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

stuck: get stuckuvíznout, zůstat trčet, zaseknout se nechtěně

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy, nenajít odezvu

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

unpunished: go unpunishedzůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestu

unremarked: go unremarkedproběhnout/projít/zůstat bez povšimnutí

unsaid: go unsaidzůstat nevyřčen

for: He stayed for he had nowhere to go.Zůstal, neboť neměl kam jít.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

unacknowledged: go unacknowledgedzůstat/proběhnout bez povšimnutí, vyšumět, zapadnout

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

zůstat: stay overnight swhzůstat kde na noc