Hlavní obsah

welcome [ˈwelkəm]

Citoslovce

  • to sth vítejte, vítáme vás, buďte vítáni kdewelcome backvítej(te) zpátky

Přídavné jméno

  1. vítaný změna ap.
  2. be welcome to (klidně) moci, smět mít ochotně dovolenoYou are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

Vyskytuje se v

welcoming: welcoming speechuvítací projev

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

výbor: welcoming/organizing/strike committeeuvítací/organizační/stávkový výbor

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

rád: You are welcome., It's a pleasure.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

srdečný: hearty welcomesrdečné přivítání

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

vítaný: welcome guestvítaný host

vítat: Welcome to ...Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...

vlažný: lukewarm welcomevlažné uvítání

welcome: welcome party/drinkvečírek/sklenička na uvítanou