Hlavní obsah

začít

Dokonavé sloveso

  1. (zahájit činnost) co, s čím start, beginform. commence sth(dát se do) embark on sthZačni číst.Start reading.Čím začneme?What shall we start with?začít podnikatstart a business
  2. začít (se) (být zahájen) start, begin

Vyskytuje se v

nudit se: začít se nuditget bored

účinkovat: začít účinkovattake effect, droga ap. též kick in

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

kroupa: Začaly padat kroupy.It started to hail.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

zuřit: Začal zuřit.He flew into a rage., He went furious.

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

nula: začít od nulyto start from scratch

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.start from scratch