Hlavní obsah

many [ˈmenɪ]

Zájmeno

  1. mnoho, mnozí, hodně u počitatelných podst. jm.They weren't many.Nebylo jich mnoho.not many(jen) pár, nemnoho, jen několiktoo many(až příliš) mnohomany thanksdíky moc, děkuji mnohokrát
  2. many a sb/sth mnohý kdo/co, mnoho koho/čehoMany a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.many a timečastokrát, hodněkrát
  3. how many kolik, jak mnoho o počitatelnýchHow many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?
  4. as many ... as tolik ... kolik/jako...times as many...krát více nežas many as possibleco nejvíce čeho
  5. mnozí, mnoho lidíMany knew it.Mnozí to věděli.

Zájmeno

  1. as many as zdůrazňuje překvapivě velké množstvíAs many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

něco: o něco víca bit more

any: už nenot any more/longer

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

like: spíš, lépe řečenomore like

many: mnohý kdo/co, mnoho koho/čehomany a sb/sth

more: více než, přes kolikmore than

most: sth nejvíce čehothe most

much: kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.how much

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

so: tolik, takové(to) množstvíso much

take out: of sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komutake a lot/much out

than: více/méně než comore/less than

this: tolikthis much

very: velice, velmi, moc v odpovědivery much so

again: (ještě) jednou tolikas much/many again

all: tím spíš(e)all the more so

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

detailed: podrobnější popismore detailed description

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

how: kolikhow much/many

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

oblige: děkuji mnohokrátform. much obliged

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

often: častějimore often

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

throw: (dost) častomany a throw

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

way: v mnoha ohledechin many ways

widely: nejužívanější systém, metoda ap.the most widely used

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado