Hlavní obsah

many [ˈmenɪ]

Zájmeno

  1. mnoho, mnozí, hodně u počitatelných podst. jm.They weren't many.Nebylo jich mnoho.not many(jen) pár, nemnoho, jen několiktoo many(až příliš) mnohomany thanksdíky moc, děkuji mnohokrát
  2. many a sb/sth mnohý kdo/co, mnoho koho/čehoMany a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.many a timečastokrát, hodněkrát
  3. how many kolik, jak mnoho o počitatelnýchHow many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?
  4. as many ... as tolik ... kolik/jako...times as many...krát více nežas many as possibleco nejvíce čeho
  5. mnozí, mnoho lidíMany knew it.Mnozí to věděli.

Zájmeno

  1. as many as zdůrazňuje překvapivě velké množstvíAs many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnoho: o mnoho lepšímuch better

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

něco: o něco víca bit more

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

more: more thanvíce než, přes kolik

more: some moreještě/kousek dále, ještě trochu

more: not any moreuž ne...

more: no moresth už žádné co

more: more and morevíc a víc, čím dál více, stále víc

more: more or lessvíceméně

more: no(t) more thanne více než kolik, ani ne kolik

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

most: the moststh nejvíce čeho

most: most of allnejvíce ze všeho, největší měrou

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.