Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) what(kolik) how muchA co vy?And what about you?A co takhle ...And what about ...Čeho se bojíš?What are you afraid of?Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allco kdyžwhat if, what-if
 2. (jaký) what (kind of)(kdo) who(z určitého výběru) whichCo je tohle za otázku?What kind of question is this?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) (that) whatJak co. přijde na toIt differs.
 4. čím - tím (stupňování) the ... the ...čím dál vícemore and more, increasinglyčím více, tím lépethe more the better
 5. hovor.(který) which, thathovor.(o lidech) whowhich a that se mohou jako spojky vynechávat
 6. (vůbec něco) what(v záporných větách) nothingNemám, co říct.I have nothing to say.

Příslovce

 1. hovor.(proč) why
 2. (kolik, pokud) as (far)co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth
 3. (pokud možno) as ... as possibles přídavným jménem či příslovcemco nejdříveas soon as possible, zkr. asapco nejlepšías good as possible
 4. (kam, kde) where

Spojka

 1. (od té doby) since (the day)Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.
 2. (tak jak) as ... asUtíkal, co mohl.He ran as fast as he could.
 3. kniž.(coby) askniž.(každý) everyden co denevery day, day in day out, day by day

Částice

 1. (výzva k souhlasu) huh?vyjadřuje se dovětkem pomocí téhož času ale záporem k větě kladné a opačně
 2. (vyjádření údivu ap.) Oh!
 3. (vyjádření výhrůžky) what!

Vyskytuje se v

co-ordinate: co-ordinatessouprava oděvní

co-ordination: in co-ordination withsb v součinnosti s kým

as: co nej ...as ... as possible

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

better: čím dřív, tím lípthe sooner the better

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

haste: co nejrychlejiwith all (possible) haste

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

many: co nejvíce, kolik jen jde čehoas many as possible

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

quandary: mít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkáchbe in a quandary

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

signer: co-signerspolupodepsaný, spolusignatář

soon: co nejdříveas soon as possible

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

term: velikostně, velikostí, co do velikosti poměřovánoin terms of size

worker: co-workerspolupracovník

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?

afraid: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

be: Byl co nejvíc potichu.He was as quiet as could be.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

bug: Co tě žere/štve?What's bugging you?

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

dealings: mít s kým co do činěníhave dealings with sb

different: V čem se liší?How are they different?

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Co (to) děláš?What are you doing?

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

fast: co nejrychlejias fast as possible

fear: Není se čeho bát.There is nothing to fear.

feel: Co si myslíš o potratu?How do you feel about abortion?

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

for: K čemu to je dobré?What is it good for?

get: co nejmenšías small as you can get it

have: Poté, co mi to řekli...Having been told it...

insinuate: Co tím naznačuješ?What are you insinuating?

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

interested: Co vás zajímá?, O co se zajímáte?What are you interested in?

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

long: co nejdéleas long as possible

look: Na co se díváš? co pozoruješWhat are you looking at?

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

mind: To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.This put me in mind of something you said once.

more: Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...What impressed me more was that ...

most: a co je nejvíc překvapivé ...most surprisingly ...

much: s co největší trpělivostíwith as much patience as is possible

necessary: udělej(te) vše, co je nutnédo whatever is necessary

need: Co potřebujete?What do you need?

news: Co je nového?hovor. What's the news?

on: Co dávají?What's on?

picture: Co je na obrázku?What's in the picture?

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

quick: čím rychleji, tím lépehovor. the quicker the better

Co.: and co.a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.

představitel: star (actor), starring actor, jeden z více co-starhlavní představitel, představitel hlavní role herec