Hlavní obsah

far [fɑː]

Příslovcefarther/further, farthest/furthest

  1. daleko, do dáli sahat, táhnout se ap.Is it far from here?Je to odsud daleko?far awaydaleko
  2. how far přen.jak dalece, do jaké míry
  3. mnohem, daleko, podstatně lepší, horší ap.
  4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I knowpokud vímso far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známoas far as sthaž do dojít, sahat ap.as far back as (in) ...již v (roce) ...

Vyskytuje se v

afield: dále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místechfurther/farther afield

concern: pokud jde o koho/co, co se týče koho/čehoas far as sb/sth is concerned

cry: (na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čehoa far cry from sth

far: jak dalece, do jaké míryhow far

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

further: pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čímgo further with sth, take sth further

near: široko dalekonear and far

notice: až do odvoláníuntil further notice

removed: from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.far removed

tell: pokud vímas far as I can tell

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

left: krajní levicefar left

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

north: daleký sever polární oblastFar North

way: kousek dála little way further

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

know: Pokud vím ...as far as I know ...

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

remember: pokud si vzpomínámas far as I remember

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado