Hlavní obsah

near [nɪə]

Vyskytuje se v

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce

nowhere: nowhere near(ani) zdaleka ne jaký

come: come near sthblížit se čemu

here: near heretady poblíž

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle.

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

při: při ruceat hand, handy, near to hand

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

přibližovat se: Nepřibližuj se (ke mně)!Don't come near me!, Stay away from me!

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.It was a near miss.