Hlavní obsah

near [nɪə]

Vyskytuje se v

near: near tosth blízko čeho, těsně před čím, na pokraji čeho o stavu vývoje ap.

nowhere: nowhere near(ani) zdaleka ne jaký

come: come near sthblížit se čemu

here: near heretady poblíž

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.

div: almost, nearly, hovor. damn neardiv (že) ne

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

při: at hand, handy, near to handpři ruce

široko: far and wide, near and farširoko daleko

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

přibližovat se: Don't come near me!, Stay away from me!Nepřibližuj se (ke mně)!

těsně: It was a near miss.Bylo to těsně vedle. minul ap.

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce