Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (okolnosti) at(hned jak) on(činnosti) when doing sth(během) during sth, in the process of sth(v případě) in case of sthpři práciat work, when workinghned při doručeníon deliverypři cestě zpěton the way backpři příležitosti čehoat/on the occasion of sthpři nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) bestpři nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)při tom během tohoin the process, at that, zast. thereat
  2. (hned vedle) at, near, close to sthpři ruceat hand, handy, near to hand
  3. (vyj. trvání)udržovat koho při životěkeep sb alivebýt při vědomíbe conscious
  4. kom (po boku) by sb

Vyskytuje se v

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

anaesthetic: under anaestheticpři umrtvení

application: payable on applicationsplatný při podání žádosti

arrest: práv. resisting arrestkladení odporu při zatýkání

birth: at birthpři narození

candlelight: by candlelightpři svíčkách

candlelit: candlelit dinnervečeře při svíčkách

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

combustion: combustion productsspaliny, produkty (vznikající při) spalování

departure: on departurepři odchodu

dinnertime: at dinnertimepři večeři, během večeře

disrupt: disrupt classvyrušovat při vyučování

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

expiration: on expirationpři/po vypršení/uplynutí

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích hl. krátkodobě

catch: catch sb in the actchytit koho při činu