Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (okolnosti) at(hned jak) on(činnosti) when doing sth(během) during sth, in the process of sth(v případě) in case of sthpři práciat work, when workinghned při doručeníon deliverypři cestě zpěton the way backpři příležitosti čehoat/on the occasion of sthpři nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) bestpři nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)při tom během tohoin the process, at that, zast. thereat
  2. (hned vedle) at, near, close to sthpři ruceat hand, handy, near to hand
  3. (vyj. trvání)udržovat koho při životěkeep sb alivebýt při vědomíbe conscious
  4. kom (po boku) by sb

Vyskytuje se v

anaesthesia: při lokálním umrtvenímed. under local anaesthesia

anaesthetic: při umrtvení, pod anestetikyunder anaesthetic

application: splatný při podání žádostipayable on application

arrest: kladení odporu při zatýkánípráv. resisting arrest

birth: při narozeníat birth

candlelight: při svíčkáchby candlelight

candlelit: večeře při svíčkáchcandlelit dinner

close: při/po důkladnější prohlídce(up)on closer inspection

combustion: spaliny, produkty (vznikající při) spalovánícombustion products

departure: při odchoduon departure

disrupt: vyrušovat při vyučovánídisrupt class

examination: při bližší prohlídceon closer examination

expiration: při/po vypršení/uplynutíon expiration

flush: být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodoběhovor. be flush (with money)

catch: chytit koho při činucatch sb in the act