Hlavní obsah

when [wen]

Příslovce

  • kdy v otázkáchsince whenodkdytill whendokdy

Spojka

  1. kdyžve chvíli nebo v době kdy se něco děje nebo kdy byl dokončen nějaký dějwhen coldkdyž je zimaWhen I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.
  2. nastanev angličtině nenásleduje budoucí čas, ale čas přítomný prostý!when the time comesaž přijde čas
  3. kdypo určitých slovech, zejm. slovesech a přídavných jménech

Vyskytuje se v

hell: when hell freezes overaž naprší a uschne, až pokvetou hrábě

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

reverse gear: When the car is reverse gear ...Když je v autě zařazená zpátečka...

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

work up: When jogging she worked up a thirst.Při běhání dostala žízeň.