Hlavní obsah

go on

Sloveso

  1. with/doing sth pokračovat s čím, v čem v činnostiGo on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.
  2. be going on dít se, konat se
  3. míjet, ubíhat čas
  4. to do sth poté, následně udělat co jinou činnost
  5. about sth hovor. omílat co, pořád žvanit o čemgo on at sb about sthhučet do koho o čem
  6. at sb otravovat koho s čím
  7. Go on! hovor.Do toho!, No tak!
  8. opírat se o co, vycházet z čeho informace ap.
  9. zapnout se, naskočit zařízení ap.When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

Vyskytuje se v

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

ahead: go (on) aheadjít napřed

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

camera: go on camerajít do záběru

date: go on a datejít na rande

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

fast: go on fastzahájit půst

go: go on footjít pěšky

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

tear: go on a tearjít na flám

trip: go on a tripjít/jet na výlet

TV: go on TVjít do televize, vystoupit v televizi politik ap.

exchange: He's going on an exchange to ...Jede na výměnný pobyt do...

holiday: go on holidayjet na dovolenou

vacation: go on vacation to sthjet na dovolenou kam

what's: What's going on?Co se děje?

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

dovolená: go on holiday/AmE vacationjet na dovolenou

chodit: walk, go on footchodit pěšky

jet: go on a tripjet na výlet

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

nadále: continue to do sth, keep, go on doing sth(i) nadále dělat co

paluba: board sth, go aboard, go on board a sthnastoupit na palubu čeho

pěšky: go on foot, walkjít pěšky

prázdniny: go on holiday/vacationjet na prázdniny

přejít: go on the offensive, turn defence into attackpřejít do útoku

stávka: go on strike, walk outvstoupit do stávky

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

vstoupit: go on strike, opustit pracovní místa walk outvstoupit do stávky

výlet: go on/for a tripjet/jít na výlet

zahájit: go on strikezahájit stávku

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

dál: Read on., Go on reading.Čti dál.

dít se: What's going on?, slang. What's up?Co se děje?

pokračovat: Go on!Pokračujte! v řeči ap.

rande: go on a date with sbjít na rande s kým

stávkovat: go on strikezačít stávkovat

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

vycházka: go for a walk, go on an outingjít na vycházku

vyjet: go on a trip/an outing, take a tripvyjet si na výlet

go on: be going ondít se, konat se

zajet: go on a tripzajet si na výlet