Hlavní obsah

go on

Sloveso

  1. with/doing sth pokračovat s čím, v čem v činnostiGo on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.
  2. be going on dít se, konat se
  3. míjet, ubíhat čas
  4. to do sth poté, následně udělat co jinou činnost
  5. about sth hovor. omílat co, pořád žvanit o čemgo on at sb about sthhučet do koho o čem
  6. at sb otravovat koho s čím
  7. Go on! hovor.Do toho!, No tak!
  8. opírat se o co, vycházet z čeho informace ap.
  9. zapnout se, naskočit zařízení ap.When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

Vyskytuje se v

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

ahead: go (on) aheadjít napřed

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

camera: go on camerajít do záběru

date: go on a datejít na rande

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

fast: go on fastzahájit půst

go: go on footjít pěšky

hunger strike: go on hunger strikezahájit hladovku

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

tear: go on a tearjít na flám

trip: go on a tripjít/jet na výlet

TV: go on TVjít do televize, vystoupit v televizi politik ap.

exchange: He's going on an exchange to ...Jede na výměnný pobyt do...

go: Where do you usually go on holiday?Kam obvykle jezdíte na prázdniny?

holiday: go on holidayjet na dovolenou

vacation: go on vacation to sthjet na dovolenou kam

what's: What's going on?Co se děje?

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

dovolená: jet na dovolenougo on holiday/AmE vacation

chodit: chodit pěškywalk, go on foot

jet: jet na výletgo on a trip

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

nadále: (i) nadále dělat cocontinue to do sth, keep, go on doing sth

paluba: nastoupit na palubu čehoboard sth, go aboard, go on board a sth

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

prázdniny: jet na prázdninygo on holiday/vacation

přejít: přejít do útokugo on the offensive, turn defence into attack

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výlet: jet/jít na výletgo on/for a trip

zahájit: zahájit stávkugo on strike

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

jít: jít pěškygo on foot, walk (it)

pokračovat: Pokračujte! v řeči ap.Go on!

pokračovat: Pokračuj ve čtení.Go on reading.

rande: jít na rande s kýmgo on a date with sb

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

vycházka: jít na vycházkugo for a walk, go on an outing

vyjet: vyjet si na výletgo on a trip/an outing, take a trip

zajet: zajet si na výletgo on a trip