Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  • holidayAmE vacation(volno) leave (of absence)vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacationJsme tady na dovolené.We are here on holiday.o dovolenéduring the/one's holidaysmateřská dovolenámaternity leave, (přerušení kariéry) baby breakjet na dovolenougo on holiday/AmE vacation

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenoutake a BrE holiday/AmE vacation

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

držení: nedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

jezero: dovolená u jezeraholiday by the lake, lakeside holiday

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

zákrok: sport. nedovolený zákrokfoul

zotavená: dovolená na zotavenouholiday, convalescent leave

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?

dovolený: Není to dovolené.It is not allowed.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

dovolit: No dovolte!I beg your pardon!

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

letět: Letíme na dovolenouWe're flying on holiday.

na: Je na dovolené.He's on holiday.

pohlednice: pohlednice z dovolenéholiday postcard

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

destination: holiday destinationmísto pobytu (na dovolené), destinace

entitlement: holiday entitlementzákonná dovolená

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

golfing: golfing holidaygolfová dovolená trávená hraním golfu

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

overload: permissible overloaddovolené přetížení

parental: parental leaverodičovská dovolená

pay: holiday(s) with payplacená dovolená

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

skiing: skiing holidaydovolená na lyžích

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

dream: dream holidaydovolená snů, vysněná dovolená

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

holiday: go on holidayjet na dovolenou

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

unlawful: unlawful relationshipnedovolený vztah

vacation: go on vacation to sthjet na dovolenou kam