Hlavní obsah

absent

Sloveso

  • osf from swh form. vzdálit se odkud, nepřijít, nedostavit se kam

Vyskytuje se v

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave