Hlavní obsah

lacking [ˈlækɪŋ]

Odvozená slova

lack

Vyskytuje se v

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho

lack: sth is lackingnedostává se, je nedostatek čeho

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

postrádat: postrádat smysllack purpose

scházet: komu schází kdo/cosb is missing sb/sth, nemá, neobsahuje sb lacks sth, is lacking in sth