Hlavní obsah

lacking [ˈlækɪŋ]

Přídavné jméno

Odvozená slova

lack

Vyskytuje se v

lacking: be lacking in sthpostrádat co, mít nedostatek čeho

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

postrádat: lack purposepostrádat smysl

scházet: sb is missing sb/sth, nemá, neobsahuje sb lacks sth, is lacking in sthkomu schází kdo/co

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho