Hlavní obsah

nepřítomný

Vyskytuje se v

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

příčestí: příčestí přítomnépresent participle

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

přítomný: přítomníthose/people present

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

přítomný: počet přítomnýchnumber of people present

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

present: ling. present progressive tensepřítomný průběhový čas

present: ever-presentstále přítomný, všudypřítomný

spaced-out: spaced-out lookskelný/nepřítomný pohled

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

from: be away from sthbýt nepřítomný kde, být mimo co