Hlavní obsah

duch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (bytost) ghost, spirit(přízrak) spectre(zjevení) apparition, wraith(strašidlo) spook(šramotící a ničící) poltergeist(na obrazovce) ghost(ing)zlí duchovéevil spiritsDuch svatýThe Holy Ghost
  2. (mysl) mind(nitro) heart(duše) soulV duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, (zamyšlený) be lost in thoughtv duchu(myšlenkami) in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, (představivostí) in one's mind's eye
  3. (založení) spiritpodnikatelský duchentrepreneurial spirit, (osoby též) business mind
  4. (podstata) spirit, feel, lookv duchu čehoin the spirit of sth

Vyskytuje se v

bojovný: fighting spiritbojovný duch

vyvolávat: invoke (the) spiritsvyvolávat duchy

zlý: evil spiritzlý duch

nepřítomný: roztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thoughtduchem nepřítomný

can-do: can-do spiritnezdolný duch

creative: creative genius/imaginationtvůrčí duch/představivost

presence: presence of mindduchapřítomnost, rozvaha, přítomnost duchem

spirit: team spirittýmový duch

young: young at heartmladý duchem

manqué: lawyer manquéčlověk, jenž se mohl uplatnit jako právník, právník duchem

duch: evil spiritszlí duchové