Hlavní obsah

podstata

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hlavní část) substance, essence(jádro ap.) core, heart(přirozená) naturev podstatě(v zásadě) basically, in essence, essentially, fundamentally, (vlastně) in (actual) fact, virtually, (přísně vzato) strictly speakingpráv. skutková podstatafacts of the case
  2. (látka) substance

Vyskytuje se v

správce: ekon. správce konkurzní podstatytrustee in bankruptcy, v EU též liquidator

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

bankruptcy: trustee in bankruptcysprávce konkurzní podstaty, konkurzní správce

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

disclosure: disclosure of the inventionpodstata vynálezu popis

nature: by naturesvojí podstatou

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

strike: strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho

trustee: ekon. trustee in bankruptcysprávce konkurzní podstaty, konkurzní správce

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě