Hlavní obsah

podstata

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hlavní část) substance, essence(jádro ap.) core, heart(přirozená) naturev podstatě(v zásadě) basically, in essence, essentially, fundamentally, (vlastně) in (actual) fact, virtually, (přísně vzato) strictly speakingpráv. skutková podstatafacts of the case
  2. (látka) substance

Vyskytuje se v

správce: ekon. správce konkurzní podstatytrustee in bankruptcy, v EU též liquidator

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

bankruptcy: správce konkurzní podstaty, konkurzní správcetrustee in bankruptcy

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatěbroadly speaking

constitute: zakládat skutkovou podstatu trestného činupráv. constitute a crime

disclosure: podstata vynálezu popisdisclosure of the invention

nature: svojí podstatouby nature

speaking: v podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzatostrictly speaking

strike: otřást samotnou podstatou čehostrike at the heart of sth

trustee: správce konkurzní podstaty, konkurzní správceekon. trustee in bankruptcy

actual: vlastně, ve skutečnosti, ve své podstatěin actual fact

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking