Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (stavby) foundationsi přen. položit základy čeholay the foundations of sth
  2. (podstata) basis, base, foundationzáklady čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, (osvojené vědomosti) grounding in sth, (nejpodstatnější prvky) essentialsekon. daňový základtax base
  3. (slova) base (word), stem
  4. (logaritmu, mocniny ap.) base
  5. (východisko) basis, ground(s)na základě vlastní zkušenostifrom one's own experiencena základě čehoon the basis of sth, on sth, (z důvodu) on the ground of sth, (v souladu s) as per sth

Vyskytuje se v

klást: klást základylay foundations

pohlaví: diskriminace na základě pohlavísex discrimination, discrimination on the basis of sex

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

položit: položit základy čeho začítlay the foundations of sth

agree: po dohodě s, na základě/dle dohody s kýmas agreed with sb

authority: jednat na základě pravomociact on the authority

avoidance: snižování základu daně legálními prostředkyekon. tax avoidance

base: daňový základekon. tax base

basis: právní základpráv. legal basis

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

common: základy slušnosti, základní slušnost, vychovanostcommon decency

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

consultation: po poradě s kým, na základě porady s kýmin consultation with sb

fiat: na základě nařízeníby fiat

foundation: položit základy čeholay the foundations for sth

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

ground: z důvodu, na základě čeho, kvůli čemuon the grounds of sth

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth