Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (stavby) foundationsi přen. položit základy čeholay the foundations of sth
  2. (podstata) basis, base, foundationzáklady čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, (osvojené vědomosti) grounding in sth, (nejpodstatnější prvky) essentialsekon. daňový základtax base
  3. (slova) base (word), stem
  4. (logaritmu, mocniny ap.) base
  5. (východisko) basis, ground(s)na základě vlastní zkušenostifrom one's own experiencena základě čehoon the basis of sth, on sth, (z důvodu) on the ground of sth

Vyskytuje se v

klást: klást základylay foundations

pohlaví: diskriminace na základě pohlavísex discrimination, discrimination on the basis of sex

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

položit: položit základy čeho začítlay the foundations of sth

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

basis: práv. legal basisprávní základ

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

fiat: by fiatna základě nařízení

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

ground: be burnt to the groundvyhořet do základů

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

ground: build sth from the ground upi přen. vybudovat co (zcela) od základu

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu