Hlavní obsah

založení

Vyskytuje se v

založit: být založenmít vlastnosti be* of some disposition, be* somehow inclined

založit: založit (si) účetopen an account

založit: založit požárstart a fire

založit: založit co do kartotékyfile sth, place sth in files

založit: založit film do fotoaparátuload the film into the camera

založit: založit rucefold one's arms

požár: založit požárstart a fire

rodina: založit (si) rodinustart a family

založit: Strana byla založena ...The party was founded ...

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

pattern: be patterned on sthvycházet z čeho, být založen na čem podobném vzoru, systému ap.

set up: set up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...