Hlavní obsah

založení

Vyskytuje se v

založit: být založenmít vlastnosti be* of some disposition, be* somehow inclined

požár: založit požárstart a fire

rodina: založit (si) rodinustart a family

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

pattern: vycházet z čeho, být založen na čem podobném vzoru, systému ap.be patterned on sth

set up: založit si firmu, otevřít provozovnuset up shop

camp: rozbít tábor, utábořit se, založit tábořištěset up a camp

own: Založil svou vlastní firmu.He started a company of his own.

underpin: Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...The laws which underpin apartheid...