Hlavní obsah

zatížení

Vyskytuje se v

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

burden: tax burdendaňové zatížení

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

limit: tech. limit loadmezní zatížení

load: peak loadšpičkové zatížení

load: spread the loadrozložit zatížení

safe: tech. safe loadpřípustné zatížení

strain: put a strain on sb/sthvyvinout tlak na koho/co, zatížit co

taint: hereditary taintdědičný sklon, dědičné zatížení

useful: useful weightužitečné zatížení