Hlavní obsah

load [ləʊd]

Podstatné jméno

  1. nákladload displacementvýtlak plně naložené lodi
  2. várka jedno praní
  3. a load of, loads of sth hovor.spousta, spousty, hromada čeho
  4. práce jež má být udělána
  5. of sth zatížení čeho, zátěž na co systému ap.peak loadšpičkové zatížení
  6. on sth i přen. zátěž na cotech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.spread the loadrozložit zatíženímed. genetic loadgenetická zátěž

Vyskytuje se v

bucket: buckets, bucket-loadsof sth hovor. spousty, mnoho, hromady čeho

bull: (load of) bullkraviny, hovadiny

cobbler: (load of) cobblerssnůška nesmyslů, hovadiny, kecy

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

mind: be a load off one's mindbýt velkou úlevou pro koho

bay: loading baynákladiště ve dvoře ap.

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

limit: tech. limit loadmezní zatížení

loaded: loaded with ironyplný ironie

loaded: loaded in favour of sb/sthnakloněný, stranící komu/čemu

loading: fuel/reactor loadingzavážení paliva do reaktoru

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

occupational: occupational loadpracovní zátěž

oversize: oversize cargo/loadnad(roz)měrný náklad

platform: loading platformnakládací rampa

safe: tech. safe loadpřípustné zatížení

sediment: sediment loadnáplav, usazenina, nános

spring: tech. spring loadedpružinový, pružinou stlačovaný

static: tech. static load capacitystatická únosnost

track: žel. loading tracknakládací kolej