Hlavní obsah

load down

Sloveso

  • load sb down with sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.