Hlavní obsah

loaded [ˈləʊdɪd]

Vyskytuje se v

bull: (load of) bullkraviny, hovadiny

cobbler: (load of) cobblerssnůška nesmyslů, hovadiny, kecy

load: load (up)sth with sth naložit/nakládat co čím, nacpat co kam

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

mind: be a load off one's mindbýt velkou úlevou pro koho

bay: loading baynákladiště ve dvoře ap.

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

limit: tech. limit loadmezní zatížení

loaded: loaded with ironyplný ironie

loading: fuel/reactor loadingzavážení paliva do reaktoru

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

occupational: occupational loadpracovní zátěž

oversize: oversize cargo/loadnad(roz)měrný náklad

platform: loading platformnakládací rampa

safe: tech. safe loadpřípustné zatížení

sediment: sediment loadnáplav, usazenina, nános

spring: tech. spring loadedpružinový, pružinou stlačovaný

static: tech. static load capacitystatická únosnost

track: žel. loading tracknakládací kolej

dávka: laundry load, load of laundrydávka prádla při praní

hromada: loads of moneyhromada peněz

nadměrný: oversize loadnadměrný náklad

plošina: loading platformtech. nakládací plošina

snůška: load of nonsensesnůška nesmyslů

sugestivní: leading/s podtextem loaded questionsugestivní otázka

založit: load the film into the camerazaložit film do fotoaparátu

zatížení: maximum loadmaximální zatížení

těžký: heavy loadtěžký náklad

ulevit se: I am (so) relieved!, That's a load off my chest.To se mi ulevilo!

kámen: That's a load/weight off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

spadnout: That is a load off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

srdce: That's a load off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

bucket: buckets, bucket-loadsof sth hovor. spousty, mnoho, hromady čeho