Hlavní obsah

loaded [ˈləʊdɪd]

Vyskytuje se v

bucket: buckets, bucket-loadsof sth hovor. spousty, mnoho, hromady čeho

bull: (load of) bullkraviny, hovadiny

cobbler: (load of) cobblerssnůška nesmyslů, hovadiny, kecy

load: load (up)sth with sth naložit/nakládat co čím, nacpat co kam

load: a load of, loads of sthspousta, spousty, hromada čeho

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

mind: be a load off one's mindbýt velkou úlevou pro koho

bay: loading baynákladiště ve dvoře ap.

-bearing: load-bearingnosný plocha ap.

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

limit: tech. limit loadmezní zatížení

load: load displacementvýtlak plně naložené lodi

load: peak loadšpičkové zatížení

load: tech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.

load: spread the loadrozložit zatížení

load: med. genetic loadgenetická zátěž

loading: fuel/reactor loadingzavážení paliva do reaktoru

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

occupational: occupational loadpracovní zátěž

oversize: oversize cargo/loadnad(roz)měrný náklad

platform: loading platformnakládací rampa

safe: tech. safe loadpřípustné zatížení

sediment: sediment loadnáplav, usazenina, nános

spring: tech. spring loadedpružinový, pružinou stlačovaný

static: tech. static load capacitystatická únosnost

track: žel. loading tracknakládací kolej

dávka: dávka prádla při pranílaundry load, load of laundry

hromada: hromada penězloads of money

nadměrný: nadměrný nákladoversize load

plošina: tech. nakládací plošinaloading platform

snůška: snůška nesmyslůload of nonsense

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

založit: založit film do fotoaparátuload the film into the camera

zatížení: maximální zatíženímaximum load

těžký: těžký nákladheavy load

ulevit se: To se mi ulevilo!I am (so) relieved!, That's a load off my chest.

zatížení: zatížení motorumotor load

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load/weight off my mind.

spadnout: To mi spadl kámen ze srdce.That is a load off my mind.

srdce: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load off my mind.