Hlavní obsah

weighted [ˈweɪtɪd]

Přídavné jméno

  1. weighted in favour of sb (příznivě) nakloněný, stranící komu, příznivý pro koho/coweighted against sbznevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komu
  2. ve spojeních - kterému je přikládán určitý důraz či váhastat.vážený hodnota ap.weighted average/meanvážený průměr aritmetický

Vyskytuje se v

lose: lose weight(z)hubnout, shodit nadváhu

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

weight: weightsčinky náčiní k posilování

weighted: weighted in favour of sb(příznivě) nakloněný, stranící komu, příznivý pro koho/co

balance: balance weightprotiváha, protizávaží, vyvažovací váha

excess: excess weightnadváha

gain: gain weightpřibrat

gainer: sport. weight gainerpřípravek pro nárůst hmotnosti/budování svalové hmoty

live: live weightživá váha

loss: weight loss(z)hubnutí, ztráta/úbytek váhy/na váze

specific: specific weightměrná hmotnost

useful: useful weightužitečné zatížení

watch: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

brutto: gross weightbrutto váha

činka: lift weightscvičit s činkami, zvedat činky

jednotka: unit of weighthmotnostní jednotka

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

redukční: slimming diet, (weight) reducing dietredukční dieta

šidit: sell short weightšidit na váze

tíha: under the weight of evidencepod tíhou důkazů

úbytek: loss of weight, weight lossúbytek na váze

váha: body weighttělesná váha

váhový: unit of weightváhová jednotka

živý: live weightživá váha dobytčete ap.

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

poměr: height to weight ratiopoměr mezi výškou a váhou

přírůstek: weight gainpřírůstek na váze

řešit: She's hung up about her weight.Strašně řeší svoji váhu. má mindrák ap.

vážit: What is your weight?Kolik vážíš?

závaží: weight set, set of weightssada závaží

ztráta: weight lossztráta na váze

kámen: That's a load/weight off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

přiložit: put one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch inpřiložit ruku k dílu