Hlavní obsah

weight [weɪt]

Podstatné jméno

  1. váha veličina, hmotnostbe sth in weightvážit koliksport. heavy weighttěžká váhaunladen weightpohotovostní hmotnost nenaloženého vozidlaweight gainpřírůstek na váze
  2. weight shiftingpřenášení váhy na lyžích ap.
  3. weights sport.činky náčiní k posilovánílift weightszvedat činky, posilovat, chodit do posilovny
  4. závaží pro vážení, do hodin ap.apothecaries's weightzávaží pro lékárnické váhy
  5. břemeno těžký předmět
  6. of sth přen. závažnost, tíha čeho rozhodnutí ap.the weight of evidencezávažnost důkazů

Fráze

  1. lose weight(z)hubnoutgain weightpřibrat tloustnout

Vyskytuje se v

lose: lose weight(z)hubnout, shodit nadváhu

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

weight: weightsčinky náčiní k posilování

weighted: weighted in favour of sb(příznivě) nakloněný, stranící komu, příznivý pro koho/co

balance: balance weightprotiváha, protizávaží, vyvažovací váha

excess: excess weightnadváha

gain: gain weightpřibrat

gainer: sport. weight gainerpřípravek pro nárůst hmotnosti/budování svalové hmoty

live: live weightživá váha

loss: weight loss(z)hubnutí, ztráta/úbytek váhy/na váze

specific: specific weightměrná hmotnost

useful: useful weightužitečné zatížení

watch: watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

brutto: gross weightbrutto váha

činka: lift weightscvičit s činkami, zvedat činky

jednotka: unit of weighthmotnostní jednotka

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

redukční: slimming diet, (weight) reducing dietredukční dieta

relativní: relative atomic mass, zast. atomic weightfyz. relativní atomová hmotnost

šidit: sell short weightšidit na váze

tíha: under the weight of evidencepod tíhou důkazů

úbytek: loss of weight, weight lossúbytek na váze

váha: body weighttělesná váha

váhový: unit of weightváhová jednotka

živý: live weightživá váha dobytčete ap.

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

poměr: height to weight ratiopoměr mezi výškou a váhou

přírůstek: weight gainpřírůstek na váze

vážit: What is your weight?, How much do you weigh?Kolik vážíš?

závaží: weight set, set of weightssada závaží

ztráta: weight lossztráta na váze

kámen: That's a load/weight off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

přiložit: put one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch inpřiložit ruku k dílu