Hlavní obsah

weigh [weɪ]

Vyskytuje se v

kotva: loď. zvednout kotvuweigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchor

o: o váze kolikweighing sth

zvednout: loď. zvednout kotvuweigh anchor

vážit: Kolik to váží?How much does it weigh?

vážit: Vážím 70 kilo.I weigh 70 kilos.

vytáhnout: loď. vytáhnout kotvuweigh anchor

zvážit: Každý den se zvážil.He weighed himself every day.

zvážit: zvážit faktaweigh the facts

vážit: vážit (svá) slovaweigh one's words