Hlavní obsah

balance [ˈbæləns]

Podstatné jméno

  1. rovnováha, balancsport. balance beamkladina
  2. i přen.váhy, jazýček vah
  3. ekon.zůstatek, saldo, bilance na účtuekon. balance of debtdlužný zůstatekekon. balance of paymentsplatební bilanceekon. accounting balanceúčetní stavekon. balance of accountzůstatek účtuekon. adverse balancenepříznivá bilance
  4. ekon.bilance, rozvaha účetní výkaz
  5. balance(s) váhy ramenové, váhačasto v mn. čísle

Přídavné jméno

  • vyrovnávací navozující rovnováhuve spojení s podstatným jménemtech. balance circuitvyrovnávací obvod

Vyskytuje se v

off-balance: off-balance(-sheet)mimobilanční, podrozvahový položky ap.

account: account balancezůstatek na účtu

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

balanced: ekon. balanced budgetvyrovnaný rozpočet

beam: beam balanceramenové váhy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

foreign: ekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí

money: ekon. money balancespeněžní zůstatky

nature: balance of naturepřírodní rovnováha

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sheet: balance sheetúčetní bilance, rozvaha

trade: trade balanceobchodní bilance

zero: ekon. zero balancenulové saldo

disponibilní: disponibilní zůstatekavailable balance

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

rameno: rameno vah laboratorních ap.beam of a balance

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

vyrovnaný: ekon. vyrovnaný rozpočetbalanced budget

vyvážený: vyvážená strava(well-)balanced diet

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

vyvážit: tech. vyvážit kola autabalance the wheels

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

vážka: přen. být na vážkáchváhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balance