Hlavní obsah

balance [ˈbæləns]

Podstatné jméno

  1. rovnováha, balancsport. balance beamkladina
  2. i přen.váhy, jazýček vah
  3. ekon.zůstatek, saldo, bilance na účtuekon. balance of debtdlužný zůstatekekon. balance of paymentsplatební bilanceekon. accounting balanceúčetní stavekon. balance of accountzůstatek účtuekon. adverse balancenepříznivá bilance
  4. ekon.bilance, rozvaha účetní výkaz
  5. balance(s) váhy ramenové, váhačasto v mn. čísle

Přídavné jméno

  • vyrovnávací navozující rovnováhuve spojení s podstatným jménemtech. balance circuitvyrovnávací obvod

Vyskytuje se v

off-balance: off-balance(-sheet)mimobilanční, podrozvahový položky ap.

account: account balancezůstatek na účtu

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

balanced: ekon. balanced budgetvyrovnaný rozpočet

beam: beam balanceramenové váhy

foreign: ekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí

money: ekon. money balancespeněžní zůstatky

nature: balance of naturepřírodní rovnováha

sheet: balance sheetúčetní bilance, rozvaha

trade: trade balanceobchodní bilance

zero: ekon. zero balancenulové saldo

disponibilní: available balancedisponibilní zůstatek

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

rameno: beam of a balancerameno vah laboratorních ap.

rozpočet: balanced/deficit/surplus/state budgetekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočet

stav: account/bank balancestav účtu/na účtě/konta

vyrovnaný: balanced budgetekon. vyrovnaný rozpočet

vyvážený: (well-)balanced dietvyvážená strava

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

zůstatek: account balance, balance of accountzůstatek účtu

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

vyvážit: balance the wheelstech. vyvážit kola auta

vážka: váhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balancepřen. být na vážkách

balance: balance(s)váhy ramenové, váha