Hlavní obsah

velice

Příslovce

  • very, (very) much, greatly(very) much se užívá před trpným příčestím, predikativním adjektivem a ve spojení se slovesyJe mi to velice líto...I'm very sorry...

Vyskytuje se v

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

Londýn: Velký Londýn územněsprávní jednotkaGreater London

majetek: velký majetek bohatstvífortune

míra: velkou měroulargely, greatly, to a large extent

množství: ve velkém množstvíin large quantities

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

panda: panda velkágiant panda

pátek: Velký pátekGood Friday

Petr: Petr VelikýPeter the Great

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

překonat: překonat velkou vzdálenostcover a large distance

pysk: anat. velké/malé stydké pyskylabia majora/minora

ručička: minutová/velká ručičkaminute/big hand

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

sumec: sumec velkýsheatfish, European catfish

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

trochu: trochu většíslightly larger

třesk: astron. velký třeskbig bang

vápno: velké vápno pokutové územíthe (18-yard) box, penalty area

velký: velká písmenacapital letters, capitals

velký: astron. velký třeskbig bang

velký: astron. Velký vůz souhvězdíBrE the Plough, AmE Big Dipper

velký: dělat co ve velkémdo sth on a large scale

velký: sport. Velká cenaGrand Prix

velký: velký denbig day

větší: ještě většíeven bigger

větší: čím dál většíbigger and bigger

výr: výr velký(Eurasian) eagle-owl

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

zvíře: přen. velké zvíře osobabig shot/cheese/wheel/noise/pot, hanl. bigwig

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

chytrý: být velice chytrýhave brains, have a good brain

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

nést: Nesl velkou tašku.He was carrying a large bag.

připisovat: Připisoval tomu velkou důležitost.He attached big importance to it.

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

spěchat: Velice to spěchá.It is very urgent.

středně: středně velkýmedium-sized, midsized, moderate-sized, výškou of medium height

svět: největší na světělargest in the world

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

v, ve: vyrábět ve velkémproduce on a large scale

velký: být velký jako cobe the size of sth

velký: být dvakrát větší než cobe twice the size of sth

velký: Jak je velký? člověk ap.How tall is he?

velký: Už jsi velká holka.You are a big girl now.

velký: hovor. vydělat velké penízemake big money/a fortune

velký: velký majeteklarge property

velký: velká většinalarge/vast majority

velký: ve velké nadmořské výšceat high altitude

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

velký: velká bolestsevere pain

velký: velké rizikohigh risks

velký: velký dojemstrong impression

výběr: velký výběr čeholarge selection/choice of sth

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

význam: přikládat čemu velký významattach great importance to sth

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.

kulový: hovor. velký kulovýnic sweet Fanny Adams, BrE slang. bugger all, fuck all

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two

vznětlivý: být velice vznětlivý hned se rozčílithave a short fuse