Hlavní obsah

chytrý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

-mouthed: iron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlýsmart-mouthed

shrewd: chytrý tah životní ap.shrewd move

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

might: Možná že je nudný, ale je chytrý.He might be boring, but he's clever.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.