Hlavní obsah

smart [smɑːt]

Vyskytuje se v

smart: be smartingfrom/over sth publ. trpět, trápit se, být deprimovaný z čeho, kvůli čemu kritiky, neúspěchu ap.

cookie: smart cookiechytrák

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

money: smart money is on sb/sthzasvěcení sázejí na na koho/co