Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) enough, sufficiently(náležitě) adequatelyMám dost času.I have time enough.Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth
  2. (poměrně) rather(slušně) fairly(celkem) quitehovor. prettydost častoquite often
  3. (značné množství) čeho a good deal, quite a lot of sth
  4. (stačilo) Enough!(přestaň) Stop it!

Vyskytuje se v

často: quite oftendost(i) často

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

víc: more than enoughvíc než dost

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

být: There is enough time.Je dost času.

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

naštvaně: He looked pretty angry.Vypadal dost naštvaně.

nedochvilný: BrE He is a poor/bad timekeeper.Je (dost) nedochvilný.

: That's enough!Dost už!

vyděšeně: She looked pretty frightened.Vypadala dost vyděšeně.

vysoko: jump high (enough)skákat (dost) vysoko

zklamat: I was quite disappointed by the outcome.Výsledek mě dost zklamal.

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodobě

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

sated: be sated with sthmít už dost čeho

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

throw: many a throw(dost) často

well: well awaydost daleko

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

some: It took some effort.Dalo to dost námahy.

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

weary: I am weary of it all.Mám toho všeho už dost.

backbone: have the/no backbone to do sthmít/nemít dost odvahy udělat co

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

dost: be weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sthmít už dost čeho