Hlavní obsah

stop

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor.(autostop) hitchhikingcestovat stopemhitchhike
  2. (zastavení pohybu cen ap.) halt, stop(zmrazení) freeze

Vyskytuje se v

short: stop short of (doing) sthzastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat co

stop: stop osf fromsth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinit

whistle-stop: whistle stopkrátká zastávka na předvolebním turné politika

bite: stopy po zubech kousnutíbite marks

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

false: falešná stopa v pátrání ap.false lead

hitch: jet stopemhitch a ride

knob: hud. stop-knobrejstříková sklopka u varhan

long: desetistopý, deset stop dlouhýten-foot-long

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

request: request stopzastávka na znamení

ride: jet stopem, někoho si stopnoutthumb a ride

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

ski: lyžařský svah, lyžařská stopaski run

subway: subway stopzastávka metra

thumb: stopovat, jet stopem, stopnout si autothumb a lift

tour: whistle-stop tourpoznávací zájezd s četnými zastávkami

trace: zmizet beze stopydisappear without (a) trace

tram: tram stoptramvajová zastávka

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...

autobusový: bus stopautobusová zastávka

cestovat: cestovat stopemhitchhike

jet: jet stopemhitch(hike), thumb a lift, thumb a ride

jezdit: jezdit stopemhitchhike

přerušení: interruption/suspension of studies, AmE stop-outpřerušení studia

přerušit: suspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop outpřerušit studium

stát: stop, haltzůstat stát

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

tramvajový: tram stoptramvajová zastávka

ustání: incessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stoppingbez ustání

všechen, všechna, všechno: be capable of anything, stop at nothingbýt schopný všeho

zabránit: stop, prevent sb from doing sthzabránit komu v čem

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

zákaz: No stopping!dopr. Zákaz zastavení

zaleknout se: stop at nothingnezaleknout se ničeho

zastavení: without stoppingbez zastavení

zastávka: autobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stopzastávka na znamení

zmizet: zmizet beze stopyvanish/disappear without a trace

znamení: request/AmE flag stopzastávka na znamení

zvukový: zvuková stopasoundtrack

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

krvácení: stop the bleedingzastavit krvácení

na: at the stopna zastávce

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

přestávat: Keep doing it., Don't stop.Nepřestávej.

říct: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

skončit: When will it stop?Kdy to skončí?

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

strašit: Stop scaremongering!Nestraš! šířením obav

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

studium: interrupt one's studies, stop outpřerušit studia

vymlouvat se: Stop making excuses!Přestaň se vymlouvat!

zadržet: Stop him!Zadržte ho!

zastavit: stop/check/curb the spread of sthzastavit šíření čeho

nechat: Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!Nech toho!

schopný: be capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothingbýt schopný všeho