Hlavní obsah

stop

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor.(autostop) hitchhikingcestovat stopemhitchhike
  2. (zastavení pohybu cen ap.) halt, stop(zmrazení) freeze

Vyskytuje se v

autobusový: bus stopautobusová zastávka

cestovat: cestovat stopemhitchhike

jet: jet stopemhitch(hike), thumb a lift, thumb a ride

jezdit: jezdit stopemhitchhike

přerušení: interruption/suspension of studies, AmE stop-outpřerušení studia

přerušit: suspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop outpřerušit studium

stát: stop, haltzůstat stát

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

tramvajový: tram stoptramvajová zastávka

ustání: incessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stoppingbez ustání

všechen, všechna, všechno: be capable of anything, stop at nothingbýt schopný všeho

zabránit: stop, prevent sb from doing sthzabránit komu v čem

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

zákaz: No stopping!dopr. Zákaz zastavení

zaleknout se: stop at nothingnezaleknout se ničeho

zastavení: without stoppingbez zastavení

zastávka: autobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stopzastávka na znamení

zmizet: zmizet beze stopyvanish/disappear without a trace

znamení: request/AmE flag stopzastávka na znamení

zvukový: zvuková stopasoundtrack

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

krvácení: stop the bleedingzastavit krvácení

na: at the stopna zastávce

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

přestávat: Keep doing it., Don't stop.Nepřestávej.

říct: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

skončit: When will it stop?Kdy to skončí?

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

strašit: Stop scaremongering!Nestraš! šířením obav

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

studium: interrupt one's studies, stop outpřerušit studia

vymlouvat se: Stop making excuses!Přestaň se vymlouvat!

zadržet: Stop him!Zadržte ho!

zastavit: stop/check/curb the spread of sthzastavit šíření čeho

nechat: Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!Nech toho!

schopný: be capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothingbýt schopný všeho

bite: stopy po zubech kousnutíbite marks

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

false: falešná stopa v pátrání ap.false lead

hitch: jet stopemhitch a ride

knob: hud. stop-knobrejstříková sklopka u varhan

long: desetistopý, deset stop dlouhýten-foot-long

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

request: request stopzastávka na znamení

ride: jet stopem, někoho si stopnoutthumb a ride

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

ski: lyžařský svah, lyžařská stopaski run

stop: stop sb from doing sthzabránit komu udělat co

subway: subway stopzastávka metra

thumb: stopovat, jet stopem, stopnout si autothumb a lift

tour: whistle-stop tourpoznávací zájezd s četnými zastávkami

trace: zmizet beze stopydisappear without (a) trace

tram: tram stoptramvajová zastávka

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...

short: stop short of (doing) sthzastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat co

whistle-stop: whistle stopkrátká zastávka na předvolebním turné politika

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku