Hlavní obsah

zabránit

Dokonavé sloveso

  • čemu (zamezit) prevent, forestall sth(odvrátit) avert(předejít) pre-empt sthzabránit dalším škodámprevent further damagezabránit komu v čemstop, prevent sb from doing sth

Vyskytuje se v

from: prevent sb from sthzabránit komu v čem

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

stop: stop sb from doing sthzabránit komu udělat co

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

zabránit: stop, prevent sb from doing sthzabránit komu v čem