Hlavní obsah

odvrátit

Vyskytuje se v

pohled: odvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sth

zrak: odvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

away: odvrátit pohled od čeho, podívat se jinamlook away from sth

divert: odvést/odvrátit čí pozornost od čehodivert sb's attention from sth

look: odvrátit zrak, podívat se jinamlook the other way

withdraw: odvrátit pohledwithdraw one's gaze