Hlavní obsah

zrak

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smysl) (eye)sight, vision, sense of sightztratit zrak oslepnoutlose one's sightmít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight
  2. kniž.(oči) eyesvytřeštit zrakopen one's eyes wide
  3. kniž.(pohled) lookkniž.(upřený) gazeupřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sthsklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes downodvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

Vyskytuje se v

napnout: strain one's eyes/earsnapnout zrak/sluch

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

zrak: have good/poor (eye)sightmít dobrý/špatný zrak

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

zamlžit se: My vision blurred.Zamlžil se mi zrak.

ostříž: be hawk-eyedmít zrak jako ostříž

vytřít: outsmart, outwit, outdo sbhovor. vytřít komu zrak

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

sight: loss of sightztráta zraku

vision: impaired visionvada zraku

weak: weak sightslabý zrak

sighted: poor(ly)-sightedse slabým zrakem

třeštit: dívat se goggle, gape, stare wide-eyed at sthtřeštit oči, třeštit zrak