Hlavní obsah

sight [saɪt]

Příslovce

  • a sight hovor.mnohem, daleko, nesrovnatelně jaký ve srovnávánínot by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

Vyskytuje se v

sight: mířidla na pušce ap.sights

catch: zahlédnout koho/cocatch a sight of sb/sth

come into: objevit se v dohledu ap.come into sight

fade: mizet z dohledufade from sight

lose: ztratit z očí koho/colose sight of sb/sth

out of: mimo dohled, pryč z dohleduout of sight

pathetic: skýtat žalostný pohledbe a pathetic sight

-saving: operace na záchranu zrakusight-saving operation

shoot: střílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.shoot on sight

sighted: částečně vidoucípartially sighted

unseen: bez předchozího vidění, naslepo koupit ap.sight unseen

weak: slabý zrakweak sight

much: Ani jsem ho nezahlédla.I didn't so much as catch sight of him.

eye: Je to radost pohledět.It is a sight for sore eyes.

dohled: mimo dohledout of sight

historický: historická památkahistorical sight

pohledět: být radost pohledět na koho/cohovor. be a sight for sore eyes, be a joy to behold

pustit: pustit ze zřetele colose sight of sth

směnka: vista/bianko směnkasight/blank bill

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zmizet: zmizet z dohledudisappear from sight, get out of sight

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.There is no solution in sight.

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

spatřit: Bylo spatřeno UFO.UFO was sighted/seen.

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

žalostný: Byl na něj žalostný pohled.He was a sorry sight.

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pohled: láska na první pohledlove at first sight

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

zálusk: mít zálusk na co/kohohave an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sb