Hlavní obsah

spustit

Dokonavé sloveso

  1. (dolů) co lower, let down sthloď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor
  2. (uvést do chodu) co set off(aktivovat) activate(motor) start (up)(zapnout ap.) switch on(provoz, pátrání ap.) launchvýp. (program) run sth, launch sthspustit palbu na kohoopen fire on sbMůžeš ten program spustit?Can you run this program?
  3. (začít) start, beginspustit povykkick up a row
  4. (začít řetězovou reakci) co set off, trigger, start off sth
  5. (odvrátit)nespustit oči z koho/čeho(krásného ap.) not to take one's eyes off sb/sth, (stále hlídat) not let sb out of one's sight
  6. (loď na vodu) co launch sth

Vyskytuje se v

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

program: spustit programrun a program

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

spustit se: Spustil se déšť.The rain came down., It started to rain.

hue: spustit povyk kvůli čemu protestovatraise a hue and cry about sth

inquiry: spustit vyšetřovánílaunch an inquiry

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řevkick up a fuss/row/rumpus/stink

let down: spustit kotvulet down the anchor

power: spustit, zapnout, zapojit, připojit co elektrický přístrojpower up sth

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

sound: spustit alarmsound the alarm

spellcheck: spustit kontrolu pravopisu na počítačirun a spellcheck

anchor: spustit/vytáhnout kotvulower/pull up the anchor

spustit: loď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor