Hlavní obsah

spuštění

Vyskytuje se v

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

program: spustit programrun a program

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

spustit se: Spustil se déšť.The rain came down., It started to rain.

drive: spustit náborovou kampaňlaunch a recruitment drive

hue: spustit povyk kvůli čemu protestovatraise a hue and cry about sth

hunt: zahájit hledání, spustit pátrání, začít pátrat po komlaunch a hunt for sb

inquiry: spustit vyšetřovánílaunch an inquiry

let down: spustit kotvulet down the anchor

power: spustit, zapnout co elektrický přístrojpower up sth

sight: nespustit koho z očínot let sb out of one's sight

sound: spustit alarmsound the alarm

spellcheck: spustit kontrolu pravopisu na počítačirun a spellcheck

anchor: spustit/vytáhnout kotvulower/pull up the anchor

spustit: loď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor