Hlavní obsah

zastavení

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

zákaz: dopr. Zákaz zastaveníNo stopping!

zastavit: zastavit palbucease fire

zastavit: zastavit dodávky čehocut off the supply of sth

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

krvácení: zastavit krvácenístop the bleeding

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

zastavit: zastavit si taxi mávnutímwave/flag down a taxi

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

conditional: conditional ceasefirepodmínečné zastavení palby

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

hail: hail a taximávnout si na taxi, zastavit si taxi mávnutím

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

skid: skid to a haltzastavit smykem

stand: come to a standzastavit (se)

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

stop: bring sth to a stopzastavit co

stop: come to a stopzastavit se výtah ap.

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

pull over: I got pulled over.Zastavili mě policajti.

standstill: Production is at a standstill.Výroba stojí., Produkce se zcela zastavila.

stop: There was no stopping it.Nešlo to zastavit. zabránit tomu ap.

hit: BrE hit the bufferszastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.