Hlavní obsah

zákaz

Podstatné jméno, rod mužský

  • čeho ban on sth, prohibition of/on sth(zapovězení) form. interdict(ion)uvalit/vydat zákaz na co, čehoimpose a ban on sthzrušit zákazlift the banZákaz kouření!(nápis) No smoking!, (nařízení) a ban on smokingzákaz vstupuno admission/entry, (o střežené oblasti ap.) Restricted Areazákaz vycházenícurfewdopr. Zákaz zastaveníNo stopping!dopr. Zákaz vjezduNo entry (sign), (v obou směrech) No vehicular traffic, (nařízení) traffic ban, ban on trafficdopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

Vyskytuje se v

kouření: No smoking.Zákaz kouření.

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

parkování: No parking (any time)Zákaz parkování

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

stání: No Parking/WaitingZákaz stání

táboření: No camping.Zákaz táboření.

vjezd: No EntryZákaz vjezdu

vstup: No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.Vstup zakázán., Zákaz vstupu.

zrušit: lift a ban on sthzrušit zákaz čeho

navzdory: He went there in spite of the ban.Šel tam navzdory zákazu.

vývoz: ban on the export of sthzákaz vývozu čeho

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

export: ban on export(s)zákaz vývozu

impose: impose curfewvyhlásit zákaz vycházení

interim: interim injunctionprozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.

interlocutory: interlocutory injunctionpředběžné opatření hl. zákaz, předběžný zákaz do doby, než soud rozhodne s konečnou platností

order: exclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobám

overtake: BrE No overtakingZákaz předjíždění

overtime: overtime banzákaz práce přesčas

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

smoking: no smokingzákaz kouření, nekuřácký

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

U-turn: dopr. no U-turnzákaz otáčení

ban: impose a ban on sthuvalit zákaz na co, zakázat co

no: No smoking.Zákaz kouření.

zákaz: nápis No smoking!, nařízení a ban on smokingZákaz kouření!