Hlavní obsah

zakázání

Vyskytuje se v

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

průjezd: průjezd zakázánno thoroughfare

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.

zakázat: Doktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.

admittance: Vstup zakázán.No admittance.

area: Nepovolaným vstup zakázán!Restricted area!

ban: mít zakázáno cobe banned from sth

dumping: Skládka zakázána!No dumping!

interdict: zakázat coplace an interdict on sth

thoroughfare: Průjezd zakázánNo thoroughfare

trespass: (Soukromý pozemek,) vstup zakázán!No trespassing!

trespasser: (Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.Trespassers will be prosecuted.

authorized: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only.