Hlavní obsah

vstup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vstoupení) kam entry/entering/entrance into sth(povolení vstoupit) admissionvstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admissionpři vstupu do čehoon/when entering sthVstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, (na pozemek) No trespassing.Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, (jen pro zaměstnance) Staff only
  2. (vchod) entrance, entryAmE entryway, entranceway(dveře) doorway
  3. odb.(místo přívodu) inputodb.výp. (vstupní port) input portodb.(cévní ap.) insertionodb.(k nasátí ap.) intake
  4. vstupy (data) inputs
  5. (začlenění se) do čeho form. accession to sth, joining sthvstup do EUaccession to the EU

Vyskytuje se v

vstup: data inputsvstupy

armáda: join the armyvstoupit do armády

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

manželství: enter into marriagevstoupit do manželství

nepovolaný: Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.Nepovolaným vstup zakázán.

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

stávka: go on strike, walk outvstoupit do stávky

volný: free admission/entrance, admission freevstup volný bez vstupného

zákaz: no admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Areazákaz vstupu

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.

historie: go down in historyvstoupit/zapsat se do historie

accession: accession to NATOvstup do NATO

admission: free admissionvstup zdarma

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!

army: join the armyvstoupit do armády

enlist: be enlistednarukovat, být odveden, vstoupit do armády

entry: entry permitpovolení ke vstupu

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

go down: go down in historyvstoupit do dějin

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

join: join the armyvstoupit do armády

order: exclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobám

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

strike: go on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

trespass: No trespassing!(Soukromý pozemek,) vstup zakázán!

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

way: way invstup, vchod, vjezd

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

exit: No exit!Pouze vstup. nápis

in: Come in!Vstupte!

may: May we come in?Smíme vstoupit?

no: No dogs.Zákaz vstupu psů.

upon: upon entering the cabinpo vstupu do kabiny

authorized: Authorized personnel only.Nepovolaným vstup zakázán.

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

vstoupit: Come in!Vstupte!