Hlavní obsah

zakázat

Dokonavé sloveso

  • komu co forbid sb to do sth, prohibit sb from doing sth(úředně) ban sth, impose a ban on sthDoktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.Fotografování je zakázáno.Taking photographs is forbidden., No photographs.Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.Cizím (osobám) vstup zakázán.Trespassers will be prosecuted.

Vyskytuje se v

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

nepovolaný: Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.Nepovolaným vstup zakázán.

průjezd: no thoroughfareprůjezd zakázán

vstup: No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.Vstup zakázán., Zákaz vstupu.

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!

ban: be banned from sthmít zakázáno co

dumping: No dumping!Skládka zakázána!

interdict: place an interdict on sthzakázat co

thoroughfare: No thoroughfarePrůjezd zakázán

trespass: No trespassing!(Soukromý pozemek,) vstup zakázán!

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

authorized: Authorized personnel only.Nepovolaným vstup zakázán.

zakázat: The doctor has forbidden me to eat sweets.Doktor mi zakázal jíst sladké.