Hlavní obsah

area [ˈeərɪə]

Vyskytuje se v

broadcast: oblast dosahu vysíláníelektr. broadcast area

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

code: (telefonní) předvolbaarea code

conservation: památková/chráněná zóna/rezervaceconservation area

fallout: spadová oblastfallout area

friction: třecí plocha/úhel/ložisko/brzdyfriction area/angle/bearing/brakes

genital: genitální oblast, rozkrokgenital area

grey: mezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmigrey area

motor: motorické centrum (mozku)motor area

postal: poštovní obvodpostal area

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

rug: kusový koberecarea rug

smoking: nekuřácká část, část vyhrazená pro nekuřákynon-smoking area

specific: v určitých oblastechin specific areas

stress: namáhaná plocha, plocha napětítech. stress area

unit: na jednotku plochy poměrper unit area

affect: oblasti postižené záplavamiareas affected by floods

dominate: oblasti ovládané nepřítelemareas dominated by the enemy

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the track

místní: místní předvolbaBrE dialling code, AmE area code

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

oblast: chráněná krajinná oblast(nature) conservation area

obsah: geom. obsah čtvercearea of a square

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

pásmo: pohraniční/celní pásmofrontier/customs area/zone

pěší: pěší zónaBrE pedestrian precinct/area, AmE pedestrian mall

plocha: let. startovací plochapro rakety launch(ing) pad, launch area

plošný: plošná jednotkasquare/area unit

povodňový: povodňové oblastiflood area

prostor: výstavní prostoryexhibition area

přírodní: přírodní rezervacenature reserve, nedotčená, velká wilderness area

rezervace: památková rezervaceconservation area

území: sport. pokutové územípenalty area/box

vápno: velké vápno pokutové územíthe (18-yard) box, penalty area

výdej: výdej zavazadel na letišti ap.baggage (re)claim area

výstavní: výstavní katalog/plocha/síň/stánekexhibition catalogue/area/hall/stand

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

zákaz: zákaz vstupuno admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Area

záplavový: záplavové územífloodplain(s), flood area/zone

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

area: Nepovolaným vstup zakázán!Restricted area!