Hlavní obsah

specific [spɪˈsɪfɪk]

Vyskytuje se v

účelový: pravidelná block grant, specifická specific grantúčelová dotace

upřesnění: just to be more specific/accurate...jen pro upřesnění...

specific: in specific areasv určitých oblastech