Hlavní obsah

určitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article