Hlavní obsah

nejistý

Vyskytuje se v

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

jistý: Jsem si tím jistý.I'm sure of it.

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

certain: to a certain extentdo jisté míry

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

doubtful: be doubtful about sthpochybovat o čem, nebýt si jistý čím

livelihood: security of livelihoodexistenční jistota, jisté živobytí

purpose: to some purposes jistým úspěchem

sew up: have it all sewn upmít to v kapse, mít to jisté

steady: steady handjistá ruka při míření ap.

time: after a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté době

certain: I'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

one: The fifth man is one J. Cairncross.Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

sure: I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.