Hlavní obsah

doubt [daʊt]

Podstatné jméno

  • pochybnost, pochybaThere is no doubt that ...Není pochyb, že ...cast doubt on sthzpochybnit co

Vyskytuje se v

beyond: nepochybně, nade vší pochybnostbeyond (all) doubt

cast: vnést pochybnosti do čeho, zpochybnit cocast doubt on sth

reasonable: nezpochybnitelně, nepochybněbeyond reasonable doubt

throw: vrhnout na koho/co stín pochybnostithrow doubt on sb/sth

whatever: Ať máte jakékoli pochybnosti.Whatever doubts you have.

pochyba: bez pochybwithout any doubt

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt

presumpce: práv. presumpce nevinypresumption of innocence, neuznání viny pro pochybnosti benefit of the doubt

rozptýlit: rozptýlit pochybnostidispel doubts

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

Tomáš: nevěřící TomášDoubting Thomas

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

existence: zpochybnit existenci čehodoubt the existence of sth

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

debata: To je bez debaty.That is indisputable., No doubt about that.

nevěřící: nevěřící Tomášdoubting Thomas

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.

zasít: zasít pochybnost v komsow a doubt in sb's mind

doubt: nade vší pochybnost, nepochybně, zcela určitěbeyond a doubt